Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Thay Đổi Quy Chế Thị Thực 

 

Những đối tượng dưới đây có thể chuyển đổi sang loại thị thực bậc 1 dành cho nhà đầu tư khi đã cư trú tại Anh Quốc:

Lưu ý : Quy định về thị thực tại Anh Quốc rất chặt chẽ. Không ai được phép chuyển đổi sang loại thị thực bậc 1 dành cho nhà đầu tư, trong khi cư trú tại Anh Quốc trừ những trường hợp đặc cách vì lý do nhân đạo.

Tài liệu chương trình cho Thay Đổi Quy Chế Thị Thực
Nhận Link Download