Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Hạn Mức Và Nguồn Tiền Đầu Tư


Tiền đầu tư phải được gửi vào tài khoản ngân hàng 3 tháng trước khi nộp hồ sơ. Nếu được chuyển vào tài khoản có thời hạn ít hơn 3 tháng, đương đơn phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư. Trong trường hợp này, cá nhân liên quan phải chứng minh kinh phí đầu tư đến từ những nguồn sau:

 

Đối với các nguồn tài chính khác, việc chứng minh nguồn gốc được thực hiện trên từng trường hợp với bằng chứng rõ ràng. Chúng tôi có thể liên lạc với Đại sứ quán Anh hoặc Bộ Nội Vụ Anh để hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết vướng mắc này.

Yêu cầu đầu tư tối thiểu của chương trình là 2 triệu bảng đối với giai đoạn xét hồ sơ ban đầu. Tuy vậy, theo quy định mới của chương trình này, việc xét duyệt thời hạn định cư còn phụ thuộc vào 3 hạn mức đầu tư dưới đây:

Khoản tiền đầu tư phải được gửi tại tổ chức tài chính tín dụng của Anh. Nếu đang gửi tại tài khoản nước ngoài, nguồn tiền trên cần phải được chuyển vào Anh và quy đổi thành đồng bảng Anh. Khoản đầu tư của đương đơn có thể bao gồm tài sản của người phối ngẫu, đối tác sống chung được pháp luật thừa nhận hoặc bạn tình đồng giới miễn là các bên liên quan cung cấp được giấy tờ chứng minh.


Từ ngày 6 tháng 4 năm 2015, đương đơn sẽ không cần phải tiến hành những biện pháp đầu tư bổ sung trong trường hợp kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, danh mục đầu tư vẫn phải được duy trì. Để có vốn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư có thể được phép chuyển nhượng dự án đầu tư, kể từ thời điểm người này không rút vốn đầu tư.


Hồ sơ của đương đơn sẽ bị từ chối nếu như Đại sứ quán Anh hoặc Bộ Nội Vụ Anh có những lý do cho thấy rằng :

Tài liệu chương trình cho Hạn Mức Và Nguồn Tiền Đầu Tư
Nhận Link Download