Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Điều Kiện Áp Dụng


Quy định về nhập cư đối với loại thị thực bậc 1 dành cho nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2014. Hiện nay có 2 loại thị thực loại này với những điều kiện khác nhau. Vì vậy đương đơn cần xác định trường hợp của mình tương ứng với loại thị thực dưới đây:

 

Yêu cầu đối với việc mở rộng phạm vi áp dụng dành cho đối tượng được cấp Thị thực bậc 1 dành cho nhà đầu tư nước ngoài, phải thực hiện theo quy định áp dụng trước ngày 6 tháng 11 năm 2014

Trong trường hợp đã đầu tư tối thiểu 1 triệu bảng, đương đơn có thể yêu cầu gia hạn thị thực thêm 2 năm để đảm bảo đủ số thời hạn 5 năm cư trú tại Anh và sau đó là quyền cư trú vô thời hạn.

 

Đương đơn phải đạt đủ 75 điểm trên hệ thống tính điểm bằng việc đáp ứng những điều kiện dưới đây:


- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn có khoản tiền đầu tư không dưới 1 triệu bảng trong tài khoản ngân hàng tại Anh (tối đa 30 điểm)


Hoặc

- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn sở hữu tài sản cá nhân trị giá trên 2 triệu bảng và khoản tiền đầu tư trị giá tối thiểu 1 triệu bảng được một tổ chức tài chính hợp pháp tại Vương quốc Anh cho vay để đầu tư (tối đa 30 điểm)

- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn đã đầu tư tối thiểu 750 000 bảng vào trái phiếu của chính phủ Anh hoặc tham gia góp vốn, mua lại khoản nợ của các công ty thương mại đăng ký hoạt động hợp pháp tại Anh quốc trừ những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (tối đa 30 điểm)

- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn đã tiến hành thực hiện cam kết đầu tư trong vòng 3 tháng đầu kể từ khi nhập cảnh và cư trú tại Anh Quốc đồng thời duy trì khoản đầu tư cam kết trong suốt thời gian thẻ thường trú có hiệu lực theo như quy định (tối đa 15 điểm)

Hoặc

- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn đã được cấp thị thực nhập cảnh và cư trú với tư cách nhà đầu tư (tối đa 15 điểm)

Nếu như đáp ứng những điều kiện nêu trên, đương đơn chỉ cần đạt đủ 75 điểm. 

Yêu cầu đối với việc mở rộng phạm vi áp dụng dành cho đối tượng được cấp Thị thực bậc 1 dành cho nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định áp dụng sau ngày 6 tháng 11 năm 2014

Trong trường hợp đã đầu tư tối thiểu 2 triệu bảng, đương đơn có thể yêu cầu gia hạn thị thực thêm 2 năm để đảm bảo đủ số thời hạn 5 năm cư trú tại Vương quốc Anh và đăng ký quyền cư trú vô thời hạn.

 

Đương đơn phải đạt đủ 75 điểm trên hệ thống tính điểm bằng việc đáp ứng những điều kiện dưới đây:

- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn đã đầu tư tối thiểu 2 triệu bảng vào trái phiếu của chính phủ Anh, hoặc tham gia góp vốn, mua lại khoản nợ của các công ty thương mại đăng ký hoạt động hợp pháp tại Anh quốc. Đầu tư vào các công ty trong những lĩnh vực kinh doanh, quản lý và phát triển bất động sản không được tính đến trong trường hợp này. 

- Cung cấp giấy tờ chứng minh đương đơn đã tiến hành thực hiện cam kết đầu tư trong vòng 3 tháng đầu tiên kể từ khi nhập cảnh vào Anh Quốc 

Nếu như đáp ứng những điều kiện nêu trên, đương đơn chỉ cần đạt đủ 75 điểm. 


Từ ngày 6 tháng 4 năm 2015, đương đơn sẽ không cần phải tiến hành những biện pháp đầu tư bổ sung trong trường hợp đầu tư bị thua lỗ. Tuy nhiên, danh mục tài sản đầu tư vẫn phải được duy trì. Để cung cấp vốn hoạt động cho nhà đầu tư, việc chuyển nhượng đầu tư được phép thực hiện, với điều kiện là nhà đầu tư không rút vốn. 

Tài liệu chương trình cho Điều Kiện Áp Dụng
Nhận Link Download