Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!


Được Miễn Thị Thực Tại

147

DÂN SỐ

63,742,977

TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 

37,300 USD


VỊ TRÍ

Tây Âu

THỦ ĐÔ

Luân Đôn

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

TÔN GIÁO

Người theo đạo Cơ-đốc

LOẠI HÌNH CHÍNH PHỦ

Quân chủ Lập hiến

TIỀN TỆ

Đồng Bảng Anh


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sổ tay chương trình

 

Chương Trình Định Cư Anh Quốc

 

Tổng Quan

Nhà đầu tư mong muốn định cư tại Anh Quốc có thể lựa chọn thị thực đầu tư bậc 1. Với số tiền đầu tư tối thiểu 2 triệu bảng Anh, đương đơn và người thân gia đình sẽ được cấp thị thực định cư tạm thời tại Anh. Sau 2 năm cư trú, đương đơn sẽ được cấp thị thực định cư dài hạn, nếu đầu tư từ 10 triệu bảng trở lên thì (hoặc 5 triệu bảng đối với thời hạn 3 năm). Đương đơn có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch sau 5 hoặc 6 năm sinh sống tại Anh quốc. 


Đây là một trong những chương trình visa đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay. Nhà đầu tư có thể mua trái phiếu chính phủ hoặc có cổ phần hoặc vốn góp trong các công ty hoạt động hợp pháp tại Anh. Những khoản đầu tư trên được bảo lãnh nhưng lãi suất vay rất thấp hoặc có thể gặp nhiều rủi ro đối với khoản vay có lãi suất hấp dẫn.

 

Khái Quát

 

Lợi Ích

 

Yêu Cầu Đầu Tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn Chương trình đầu tư định cư Anh Quốc trên cơ sở hợp tác với một quỹ đầu tư tài chính được chính quyền Anh uỷ quyền. Chương trình định cư này được phân chia theo 3 cấp bậc từ trên xuống, dựa theo nguyên tắc đầu tư nhiều sẽ được ưu tiên xét duyệt hồ sơ sớm. Để đáp ứng với điều kiện đặt ra, đương đơn cần thực hiện một trong ba yêu cầu, được nêu lên trong mục “Quy trình thực hiện đầu tư”.

 

Yêu Cầu Đối Với Đương Đơn

Ngoài tiêu chuẩn đầu tư tài chính, đương đơn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 

Điều Kiện Nhập Tịch 

Trong trường hợp đã cư trú tại Anh từ 5 năm trở lên, đương đơn có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch Anh nếu đáp ứng những yêu cầu dưới đây:

 


Quy Trình Thực Hiện Đầu Tư

Đương đơn sẽ phải đầu tư ít nhất 75% số tiền đầu tư của mình vào trái phiếu chính phủ Anh, hoặc mua lại cổ phần các công ty thương mại đang hoạt động tại Anh quốc. 25% số tiền đầu tư còn lại sẽ được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh chứng khoán hoặc ký quỹ tại một quỹ đầu tư tài chính hoạt động hợp pháp tại Anh quốc. 


Với khoản đầu tư càng cao (và tất nhiên kèm theo các loại tài sản cá nhân đảm bảo), hồ sơ cuả đương đơn sẽ có cơ hội được xử lý nhanh hơn.


Hình Thức Đầu Tư 

Đầu Tư Dài Hạn
• Số tiền đầu tư: 2 triệu bảng Anh
• Thời gian định cư: 5 năm

Đầu Tư Trung Hạn
• Số tiền đầu tư: 5 triệu bảng Anh
• Thời gian định cư: 3 năm

Đầu Tư Ngắn Hạn
• Số tiền đầu tư : 10 triệu bảng Anh
• Thời gian định cư: 2 năm

Tài liệu chương trình cho Anh Quốc
Nhận Link Download