Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 


Được Miễn Thị Thực Tại

142

Dân Số

34,834,841

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội 

43,100 USD


Vị Trí

Bắc Mỹ

Thủ Đô

Ottawa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Tôn Giáo

Thiên chúa, Tin lành 

Loại Hình Chính Phủ

Dân chủ Nghị viện

TIỀN TỆ

Đô la Canada (CAN)


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sổ tay chương trình

 

Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec 

 

 

Tổng Quan

Đi vào hoạt động từ năm 1986, chương trình Đầu tư định cư Quebec tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài và người thân trong gia đình có cơ hội trở thành thường trú nhân, không điều kiện, tại tỉnh Quebec. Đổi lại, nguồn vốn đầu tư có được từ chương trình này sẽ hỗ trợ cho các dự án phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng Quebec. 

Chương trình đã có nhiều thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây, nhất là những quy định liên quan tới điều kiện nộp hồ sơ. Chương trình đã được mở trở lại từ 19 tháng 1 đến 20 tháng 3 năm 2015 với số hồ sơ tối đa được tiếp nhận là 1750 hồ sơ. 

Điều Kiện Tài Chính/Kinh Doanh

Chương trình Đầu tư định cư Quebec hướng tới đối tượng doanh nhân có tiềm năng tài chính với khoản tiền đầu tư trị giá 800 000 đôla Canada cho nền kinh tế Québec. 

Nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện tài chính sau:

Điều Kiện Cá Nhân

Việc đánh giá hồ sơ cũng được dựa trên các yếu tố khác như tuổi tác, sức khỏe và trình độ học vấn cũng như trình độ ngoại ngữ của đương đơn.

Đương đơn và người phụ thuộc cần phải trải qua quá trình kiểm tra y tế và thẩm tra hồ sơ an ninh theo quy định xét duyệt hồ sơ định cư của Canada. Ngoài ra, ứng viên cũng cần đạt ít nhất 40 điểm dựa trên hệ thống thang điểm riêng của chương trình đầu tư Québec.


Yếu tố lựa chọn được liệt kê dưới đây theo thang điểm.

Tổng số điểm: 92 điểm
Điểm đạt: 40 điểm

Lợi Ích

Hình Thức Đầu Tư

Đầu tư cho vay không lấy lãi

Số vốn đầu tư tối thiểu là 800.000 đôla Canada, được duy trì trong thời gian 5 năm. Đương đơn có thể lựa chọn hình thức đầu tư không lấy lãi hoặc vay vốn thông qua quỹ đầu tư chỉ định. 
Đối với hình thức đầu tư này, đương đơn cần nộp toàn bộ số tiền đầu tư cam kết trong thời gian 5 năm. Toàn bộ số tiền đầu tư sẽ được hoàn lại không lãi suất sau 5 năm 3 tháng.


Đầu Tư Không Hoàn Lại

Đối với những đương đơn đang phải ưu tiên nguồn lực tài chính vào các dự án kinh doanh hiện tại, có thể chọn hình thức đầu tư không hoàn lại. Thay vì phải đi vay ngân hàng 800.000 đôla Canada với thời hạn vay 62 tháng cùng với gánh nặng lãi suất và các thủ tục bảo lãnh phức tạp, đương đơn chỉ cần nộp trọn gói một khoản phí trị giá 220.000 đôla Canada cho quỹ đầu tư tài chính do Chính quyền tỉnh Quebec chỉ định. Khoản tiền phí này đương nhiên sẽ không được hoàn trả lại. Quỹ đầu tư tài chính sẽ thay mặt đương đơn sử dụng nguồn tiền này để đầu tư dưới sự kiểm soát của chính quyền tỉnh Quebec.

 

Điều Kiện Nhập Quốc Tịch

Để xin cấp quốc tịch Canada, nhà đầu tư và thành viên gia đình của mình phải :

Tài liệu chương trình cho Nhà Đầu Tư Quebec
Nhận Link Download