Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Chính Sách Riêng Tư

 

1. Chúng tôi chịu trách nhiệm với tất cả dữ liệu cá nhân thu thập được. Toàn bộ nguồn dữ liệu này sẽ được xử lý và sử dụng một cách hợp pháp, dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng tôi. Công ty chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định về “Chính sách bảo mật thông tin” đối với khách hàng. 


Sử dụng vào mục đích cụ thể

2. Dữ liệu cá nhân sẽ không được sử dụng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất toàn bộ thông tin cá nhân thu thập được trên trang web này. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân phục vụ mục đích đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi.


Đồng thuận

3. Chúng tôi không thu thập thông tin nhạy cảm từ phía khách hàng. Chúng tôi xin đảm bảo tất cả những thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng đối với các mục đích đã nêu.


Hạn chế thu thập thông tin

4. Chỉ dữ liệu cá nhân cần thiết được thu thập phục vụ mục đích kinh doanh. Toàn bộ dung lượng và dữ liệu thu được sẽ được hạn chế và chỉ sử dụng cho những mục đích cần thiết đã được xác định ban đầu.


Hạn chế sử dụng, phát tán và lưu giữ dữ liệu

5. Chúng tôi cam kết không tiết lộ, chia sẻ, phát tán, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Chúng tôi cũng không gửi email quảng cáo làm phiền khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được email thông báo nhân những sự kiện đặc biệt do chúng tôi tổ chức. Vì quyền tôn trọng riêng tư của mình, khách hàng có thể từ chối nhận quảng cáo bằng cách trả lời email với với yêu cầu hủy đăng ký.

6. Chúng tôi không lưu dữ liệu cá nhân lâu hơn mức cần thiết, ngoài những mục đích đã nêu ở phần trên.

7. Chúng tôi đã xây dựng quy trình hướng dẫn việc quản lý xóa bỏ dữ liệu cá nhân không cần thiết, được sử dụng cho việc thực hiện các mục đích đã được thoả thuận ban đầu.

8. Chúng tôi không sử dụng “cookies”, “web-bugs” hay bất kỳ công nghệ theo dõi nào để thu thập thông tin của người sử dụng trang web.

9. Chúng tôi không tiết lộ hay công khai các thông tin của quí vị dưới bất kỳ hình thức nào: danh bạ trực tuyến, danh sách khách hàng, thông tin cá nhân.


Chính xác

10. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân khách hàng được thu thập một cách chính xác và cập nhật. Những thông tin trên sẽ không được phép sao chép và lưu trữ trên các hệ thống dữ liệu khác.


An toàn

11. Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng chống lại việc truy cập trái phép, sử dụng sai lệch, sao chép, phát tán, đánh cắp, chỉnh sửa, phá huỷ hoặc tiết lộ thông tin.

12. Chỉ những nhân viên được uỷ quyền mới có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu. Chuyên viên tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên tạm thời không được phép tiếp cận.

13. Chính sách bảo mật của chúng tôi (Chính sách Riêng tư) được hiển thị trên trang web và được lập trình bằng chính ngôn ngữ được sử dụng cho trang web. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng tham khảo mục “Chính sách Riêng tư” để hiểu rõ mục đích của việc thu thập thông tin.

 

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

14. Chúng tôi tạo điều kiện cho khách hàng truy cập thông tin cá nhân của họ. Khách hàng có thể truy cập dữ liệu của mình bằng cách sử dụng tên và mật khẩu để xem toàn bộ thông tin cá nhân đã đăng ký.

15. Trong thường hợp thay đổi thông tin cá nhân hoặc không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa, quý vị có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân từ trang dữ liệu thông tin thành viên hoặc gửi thư yêu cầu tới bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

16. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong thời gian sớm nhất một cách có thể.

 

Thử thách việc Tuân thủ

Quy trình của chúng tôi đưa ra được áp dụng để nhận và giải quyết khiếu nại hoặc câu hỏi của khách hàng về chính sách và quy trình chúng tôi quản lý thông tin cá nhân. Biện pháp phù hợp sẽ được thực hiện để sửa chính sách và quy trình trên nếu ý kiến của quý khách được coi là có căn cứ.


Trang web liên kết 

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết với các trang web khác. Xin quý vị lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản bảo mật của các địa chỉ trên. Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng duy nhất cho các thông tin cá nhân được trang web này thu thập.

Tài liệu chương trình cho Chính Sách Riêng Tư
Nhận Link Download