Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Đối Tác

 

Quỹ đầu Tư Atlantic American Opportunities  

www.atlanticamericanpartners.com 

 

Quỹ đầu tư Atlantic American Opportunities (AAOF) hoạt động trên nguyên tắc đa dạng hóa nguồn vốn. Với cơ chế tương tự như một quỹ đầu tư cá nhân, quỹ AAOF tập hợp vốn đầu tư từ nhiều nhà đầu tư và đầu tư vào một "danh mục đầu tư" bao gồm từ 5 đến 8 dự án. Những đương đơn thuộc chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ (EB-5) sẽ trở thành những cổ đông (hoặc chủ sở hữu) của quỹ đầu tư này. Số tiền của nhà đầu tư sẽ được phân bổ đều đến các dự án để hạn chế những nguy cơ rủi ro. Khoản tiền 500 000 đô la của nhà đầu tư sẽ được đảm bảo và không bị lệ thuộc vào một dự án duy nhất.


AAOF chỉ đầu tư vào các dự án chỉ định trong khuôn khổ chương trình EB-5 với điều kiện đáp ứng được các tiêu chí đề ra. Triết lý của AAOF là tập trung đầu tư vào các dự án có khả năng tạo được từ 12 và 20 việc làm/mỗi nhà đầu tư. Chỉ tiêu này hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu của chương trình EB-5 đề ra theo tỷ lệ 10 công ăn việc làm /mỗi nhà đầu tư.


Quỹ đầu tư AAOF tập trung vào các dự án đầu tư được bảo lãnh tài chính, được xây dựng trên cơ sở hợp tác với các công ty phát triển địa ốc có uy tín và năng lực. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của dự án và cũng là để bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư đã tin tưởng vào quỹ đầu tư.

Tài liệu chương trình cho Đối Tác
Nhận Link Download