Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Lợi Ích Chương Trình EB-5

 

Chương trình EB-5 đem lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn định cư tại Hoa Kỳ cũng như các chủ doanh nghiệp hoặc đơn vị phát triển dự án muốn thu hút đầu tư để thực hiện các dự án kinh doanh. Dưới đây là một vài lợi thế lớn của chương trình:


Đối Với Nhà đầu Tư 

 

Đối với chủ doanh nghiệp/công ty phát triển dự án

* Việc thu hút vốn cho dự án hoặc cho doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng hiện nay, chương trình này cho phép chủ doanh nghiệp và công ty phát triển địa ốc có thể đa dạng nguồn vốn đầu tư bên cạnh kênh ngân hàng truyền thống.

 

Tài liệu chương trình cho Lợi Ích Chương Trình EB-5
Nhận Link Download