Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 


VISA FREE COUNTRIES

142

POPULATION

34,834,841

GDP

43,100 USD


LOCATION

Northern North America

CAPITAL

Ottawa

LANGUAGE

English, French

RELIGION

Catholic, Protestant

GOVERNMENT TYPE

Parliamentary Democracy

CURRENCY

Canadian Dollar (CAN)

 

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP 

 

Tổng Quan

 

Chương trình Thị thực khởi nghiệp (Start-Up Visa) là chương trình định cư đặc biệt với mục đích khuyến khích doanh nhân nước ngoài đầu tư tạo ra việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Canada.
Bộ Di trú, Tị nạn va Quốc tịch Canada đã chỉ định một số quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư thiên thần và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chương trình này.

Ứng viên không cần đảm bảo bất kỳ khoản đầu tư nào từ tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhưng cần phải được tổ chức này đứng ra bảo trợ tiếp nhận tham gia chương trình.
Ứng viên không bắt buộc phải đầu tư từ tài sản cá nhân của mình. Nếu chương trình khởi nghiệp tại Canada không thành công, đương đơn vẫn được cấp quy chế thường trú nhân thông qua chương trình này.
Chương trình cho phép tối đa 5 ứng viên có thể đứng chung một hồ sơ xin thường trú nhân với tư cách là thành viên của dự án kinh doanh.

Chương trình này không dành cho những ứng viên muốn đầu tư kinh doanh tại tỉnh Quebec.

 

Điều Kiện Tham Gia Chương Trình 

 

Để được tham gia chương trình Thị thực khởi nghiệp, ứng viên cần đáp ứng những điều kiện sau:

           - mỗi ứng viên phải nắm tối thiểu 10% cổ phần trong công ty, và 

           - tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các ứng viên phải nắm hơn 50% cổ phần trong công ty.

 

Quy Trình Hồ Sơ 


Nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên, ứng viên có thể tiến hành nộp hồ sơ theo quy trình cụ thể như sau:

Tài liệu chương trình cho Start-Up Visa Program
Nhận Link Download