Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Chính Sách Thuế 

 

Chính Sách Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Người nước ngoài không thường trú tại Tây Ban Nha phải nộp thuế đối với những thu nhập phát sinh tại quốc gia này. Các cặp vợ chồng người nước ngoài có thể khai chung một bộ hồ sơ thuế hoặc đứng tên riêng.

Đối với các các cặp vợ chồng đăng ký chế độ tài sản chung, các khoản thu nhập, lợi nhuận tài sản đầu tư và các khoản khấu trừ thuế sẽ được chia đều cho hai người cho dù họ khai chung bộ hồ sơ thuế hoặc đứng riêng rẽ.

Đối với các các cặp vợ chồng đăng ký chế độ tài sản theo thỏa thuận, các khoản thu nhập, lợi tức tài sản đầu tư và các khoản khấu trừ thuế sẽ được phân chia theo tỉ lệ đóng góp của mỗi cá nhân.

 

Thuế Thu Nhập Cá Nhân 


Thu nhập tại Tây Ban Nha bao gồm những nguồn thu dưới đây: 

 

Thuế Cho Thuê Bất động Sản

Bất động sản cho thuê tại Tây Ban Nha

Theo quy định của luật thuế tại Tây Ban Nha, thu nhập từ bất động sản được xếp vào dạng nguồn thu có được từ khoản tiền đầu tư.

Trong năm tài chính 2012-2013, người nước ngoài không thường trú có thu nhập từ việc cho thuê nhà phải chịu mức thuế khoán 24,75% trên số tiền mà người thuê nhà phải trả. Mức thuế suất thông thường phải nộp vào khoảng 24%. Những chi phí phát sinh trong đầu tư không được khấu trừ thuế. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, thu nhập từ việc cho thanh niên từ 18 đến 35 tuổi thuê nhà được miễn thuế. Nếu như người thuê nhà không thuộc đối tượng trên, chủ sở hữu nhà phải khai báo 50% thu nhập có được.

 

Thuế đối với khoản thu nhập liên quan

Người nước ngoài không thường trú phải nộp 2% thuế đánh trên giá trị địa bạ của bất động sản đô thị không cho thuê. Trong trường hợp bất động sản tăng giá sau thời điểm 1 tháng 1 năm 1994, mức thuế suất được áp dụng là 1,1%.


Thuế địa phương / Phí phụ thu


Ngoài ra, người nước ngoài không thường trú phải nộp lệ phí đăng ký hàng năm cho Phòng Thương mại và Công nghiệp địa phương. Mức phí phụ thu được áp dụng theo thu nhập lũy tiến từ 0,75% (đối với thu nhập dưới 60 101,21 euro) đến 0,01% (đối với thu nhập trên 24 040 484,18 euro). Phụ phí trên được khấu trừ khi tính thuế thu nhập.


Thuế đối Với Lợi Nhuận Tài Sản đầu Tư 

 

Lợi nhuận tài sản đầu tư 

Người nước ngoài không thường trú phải nộp thuế thu nhập đối với tiền lãi thu được khi bán tài sản đầu tư tại Tây Ban Nha. Việc lời lãi hay thua lỗ khi chuyển nhượng tài sản được tính toán dựa trên giá bán trừ đi các chi phí liên quan cũng như chi phí khấu hao tài sản. Mức giá này căn cứ theo hệ số giá nhà đất được pháp lệnh ngân sách công bố hàng năm, áp dụng vào thời điểm chuyển nhượng.

Năm 2015, mức thuế khoán được áp dụng đối với lợi nhuận từ tài sản đầu tư của người nước ngoài không thường trú là 20% (năm 2014 ở mức 21%). Mức thuế trên sẽ được giảm xuống 19% vào năm 2016.

Cá nhân cũng có thể chịu mức thuế suất 19% đối với khoản lợi nhuận dưới 6.000 euro và 21% khi vượt hạn mức trên.

 

Thuế trên thặng dư vốn tài sản


Việc lời lãi hay thua lỗ khi chuyển nhượng tài sản thuộc diện quà tặng hay thừa kế được tính toán dựa trên giá bán tài sản trừ đi giá mua. Cá nhân nước ngoài liên quan không thể chuyển phần thặng dư vào giá trị tài sản mới sở hữu.

Đối với những tài sản được chuyển nhượng từ trước 31 tháng 12 năm 1986 và sau 31 tháng 12 năm 1994, yếu tố lạm phát cũng được tính đến. Vì vậy, lợi nhuận đầu tư sẽ giảm trừ theo tỷ lệ 11,1%/năm nếu như tài sản được mua trước thời điểm 31 tháng 12 năm 1994.

Tại Tây Ban Nha, người mua nhà phải nộp cho cơ quan thuế vụ 3% tiền thuế đánh vào khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, người nước ngoài không thường trú có thể được miễn khoản thuế này nếu sở hữu bất động sản trước ngày 31 tháng 12 năm 1996 và không tiến hành xây dựng cải tạo trong vòng hơn 10 năm (được ghi chú trong hợp đồng mua bán công chứng) hoặc tài sản trên được góp vào cổ phần của một công ty Tây Ban Nha. 


Thuế đất đô thị 

Người nước ngoài không thường trú phải trả khoản thuế này trong trường hợp giá trị đất đô thị tăng lên khi bán nhà.

Cơ sở tính thuế là giá trị địa chính của thửa đất tại thời điểm giao dịch nhân với một tỷ lệ nhất định, được tính bằng thời gian sở hữu đất đai (tối đa 20 năm) nhân với hệ số, dao động từ 3 đến 3,7. Tỷ lệ này do mỗi khu vực đô thị quy định và có thể lên đến 30%. Trong trường hợp bất động sản này được trao tặng hoặc thừa kế, người thụ hưởng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.


Thuế đất đai

 

Thuế đánh Vào Tài Sản


Tại các khu vực tự trị của Tây Ban Nha trừ vùng Guipuzcoa, một địa phương thuộc xứ Basque, thuế đánh vào tài sản ròng đã bị bãi bỏ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Trên thực tế, đạo luật thuế này chưa được bãi bỏ nhưng người nộp thuế được miễn giảm 100% số tiền thuế và không phải khai báo tài sản của mình.

Từ năm 2012 đến năm 2015, loại thuế đánh vào tài sản ròng lại được áp dụng trở lại. Tất cả các cá nhân cư trú là đối tượng chịu thuế đối với tất cả tài sản của họ sở hữu.

Mức thuế suất được áp dụng từ 0,2% (đối với tài sản có giá trị dưới 193 000 euro) đến 2,5% (đối với tài sản có giá trị trên 12.316.000 euro). Cơ sở tính thuế là tài sản ròng mà cá nhân sở hữu bao gồm toàn bộ tài sản tại Tây Ban Nha trừ đi các khoản nợ phải trả (không bao gồm tài sản được miễn thuế). Các khoản nợ phải trả được căn cứ theo giá trị công bố vào thời điểm 31 tháng 12 hàng năm. Các khoản nợ chỉ được khấu trừ với bằng chứng cụ thể.

Việc xác định giá trị bất động sản được dựa trên các yếu tố sau:

Không giống như công dân Tây Ban Nha, các khoản thuế thu nhập cá nhân và thuế tài sản của người nước ngoài không cư trú tại quốc gia này có thể vượt quá 60%.

Thuế tài sản không phải là chi phí được tính vào diện khấu trừ thuế thu nhập cho dù đây được coi là khoản nợ phải trả.
 

Thuế bất động sản


Cơ sở để tính loại thuế này là giá trị địa chính của bất động sản, được điều chỉnh tám năm một lần theo giá trị thực tế của thị trường. Mức thuế suất cũng được chính quyền địa phương điều chỉnh thường xuyên nhưng sẽ thường ở mức 0,4% đối với nhà ở đô thị và 0,3% đối với nhà ở nông thôn.


Người chủ sở hữu bất động sản phải chịu khoản thuế này nhưng nó có thể được tính cho người thuê trên cơ sở thoả thuận. Tiền thuế bất động sản sẽ được khấu trừ vào tiền thuế thu nhập.


Thuế bất động sản đặc biệt

Nếu sở hữu bất động sản, người nước ngoài không thường trú phải chịu khoản thuế đặc biệt hàng năm tương đương với 3% giá trị địa chính của tài sản.

Tài liệu chương trình cho Chính Sách Thuế
Nhận Link Download