Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Quy Chế "Lưu Trú Không Thường Xuyên"

 

Quy chế "lưu trú không thường xuyên" tạo cơ hội cho những người mong muốn trở thành cư dân tại Bồ Đào Nha được hưởng lợi từ chính sách thuế đối với các nguồn thu nhập phát sinh từ nước ngoài. Đó không chỉ là việc miễn thuế tại Bồ Đào Nha mà còn là khả năng miễn thuế tại quốc gia mà nguồn thu phát sinh trong trường hợp hai quốc gia có ký thỏa thuận tránh đánh thuế song trùng.


Việc đưa ra quy chế "lưu trú không thường xuyên" là một bước tiến quan trọng của Bồ Đào Nha bởi vì điều này rất quan trọng với những người hưu trí. Khoản lương hưu của họ sẽ không phải chịu thuế. Ngoài ra, cá nhân khai thuế tại Bồ Đào Nha đối với các khoản thu nhập phát sinh tại nước ngoài có thể được hưởng thêm ưu đãi đối với các giao dịch thương mại, lãi suất tiền gửi, lợi tức kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh đem lại giá trị thặng dư cao cũng sẽ chỉ chịu mức thuế suất 20%.

 

Để được hưởng chính sách ưu đãi nói trên, cá nhân nước ngoài phải đăng ký với cơ quan thuế vụ Bồ Đào Nha với điều kiện chưa từng là đối tượng chịu thuế trong 5 năm trước đó. Quy chế này sẽ được duy trì trong vòng 10 năm.

Tài liệu chương trình cho Quy chế "lưu trú không thường xuyên"
Nhận Link Download