Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Phân Biệt Giữa Thị Thực Định Cư Và Giấy Phép Cư Trú 

 

Bên cạnh những yêu cầu chung nêu ra tại điều 62 Đạo luật định cư đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những quy định cụ thể tại điều 63 (đối với thị thực cư trú) và điều 66 (đối với giấy phép định cư).

 

Đạo luật này phân biệt rõ 2 loại giấy tờ trên:

Đối với Thị thực cư trú (điều 63), nếu đáp ứng được những điều kiện nêu ra dưới đây, nhà đầu tư có quyền cư trú tại Tây Ban Nha trong khoảng thời gian tối đa 1 năm (điều 65).

Theo điều 66, trong trường hợp mong muốn cư trú lâu hơn thời hạn cho phép nêu trên, nhà đầu tư phải xin giấy phép định cư. Quy chế này cho phép đương đơn có quyền cư trú với thời hạn 2 năm tại Tây Ban Nha và được gia hạn nếu đáp ứng đầy đủ những quy định nêu ra tại điều 67. Giấy phép định cư được cấp trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm nộp đơn. Trong trường hợp không có câu hỏi nào khác từ phía cơ quan chức trách, đương đơn sẽ được cấp phép. Giấy phép định cư cũng là yếu tố thuận lợi để xin cấp quốc tịch Tây Ban Nha. 

Nhà đầu tư phải duy trì khoản tiền đầu tư trong khoảng thời gian thị thực cư trú hoặc giấy phép định cư còn hiệu lực. Cơ quan chức năng Tây Ban Nha sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
 

Thị Thực Cư Trú 

Theo điều 63.2, thị thực cư trú được cấp cho đương đơn với điều kiện đáp ứng một trong những hình thức đầu tư sau : 

a) Đầu tư tối thiểu 2 triệu euro vào trái phiếu của chính phủ Tây Ban Nha 
b) Đầu tư tối thiểu 1 triệu euro vào cổ phiếu của công ty Tây Ban Nha niêm yết trên thị trường chứng khoán (không phân biệt loại hình công ty) 
c) Ký quỹ tối thiểu 1 triệu euro vào tài khoản mở tại ngân hàng Tây Ban Nha
d) Mua bất động sản tại Tây Ban Nha với giá trị tối thiểu 500000 euro đối với mỗi đương đơn

e) Đầu tư « đáng kể » vào các doanh nghiệp địa phương, đáp ứng một trong ba tiêu chí sau:

i) Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương từ những dự án đầu tư cụ thể
ii) Đem lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ nét đối với khu vực tiếp nhận đầu tư 

iii) Tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Đạo luật này cũng quy định việc triển khai dự án đầu tư có thể do cá nhân hoặc pháp nhân thực hiện. Pháp nhân liên quan không được phép đăng ký hoạt động tại những quốc gia bị Ngân hàng Trung Ương Tây Ban Nha xếp vào danh sách thiên đường trốn thuế. Đối với cá nhân, phải chứng minh quyền điều hành doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp các quyết định quan trọng cũng như việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị của công ty.


Giấy Phép định Cư

Để xin giấy phép định cư, đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau (điều 66):

a) Tuân thủ những quy định nêu ra tại điều 63 (với những tiêu chí cụ thể đã nêu ở phần trên) 
b) Thị thực cư trú còn giá trị, không bị trễ quá 90 ngày kể từ khi hết hạn 

c) Hiện diện tại Tây Ban Nha ít nhất một lần trong khoảng thời gian cấp phép tạm trú (với bằng chứng đầy đủ và rõ ràng)
d) Tạo điều kiện hỗ trợ pháp lý để duy trì các khoản đầu tư theo điều 63.2.a (được nêu ở phần trên) trong suốt khoảng thời gian quy định tối thiểu. Đương đơn cần cung cấp các giấy tờ chứng minh đối với 3 hình thức triển khai đầu tư đầu tiên.

e) Tôn trọng thời hạn thực hiện nghĩa vụ về thuế và an sinh xã hội

Tài liệu chương trình cho Phân biệt giữa Thị Thực Định Cư và Giấy Phép Cư Trú
Nhận Link Download