Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Chương Trình Định Cư Đầu Tư Quebec

Giấy Tờ Cần Thiết

 

Hồ sơ xin định cư tại Quebec bao gồm một khối lượng lớn giấy tờ tài liệu để chứng minh nhân thân và khả năng tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các tài liệu trên phải được thể hiện bằng ngôn ngữ gốc và trình bày theo thể thức quy định. Nếu đương đơn nộp giấy tờ tài liệu không hợp lệ, hồ sơ sẽ bị từ chối và hoàn trả lại. Tất cả giấy tờ, văn bản phải được công chứng phù hợp với quy định. Trong trường hợp ngược lại, cơ quan di trú Canada có quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ. Các giấy tờ sao y bản chính phải được người có thẩm quyền, chẳng hạn như công chứng viên, so sánh và xác nhận độ xác thực giữa tài liệu sao chép và văn bản gốc.
Tiếp đó, công chứng viên phải ghi rõ trên tài liệu sao chép rằng "Tôi xin xác nhận đây là tài liệu sao chép đúng với văn bản gốc" cùng với tên tuổi, chức vụ hoặc chức danh, chữ ký của mình, cũng như tên gọi của tài liệu gốc và ngày thực hiện chứng thực.

Yêu cầu dịch thuật tài liệu

Nếu hồ sơ xin định cư bao gồm một phần các tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, đương đơn cần phải cung cấp :

Về phần mình, đương đơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về độ trung thực và chính xác của tất cả các thông tin và tài liệu cung cấp trong hồ sơ xin định cư trong đó bao gồm cả các tài liệu do người được uỷ quyền thực hiện. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng Cơ quan di trú Quebec có thể tiến hành kiểm tra một cách độc lập tính chính xác của các thông tin do đương đơn cung cấp trên cơ sở hợp tác với bên thứ ba.
Trong quá trình nộp hồ sơ xin định cư Canada, việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm bị coi là vi phạm pháp luật. Đương đơn phải đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền, hồ sơ bị từ chối, thậm chí, thu hồi lại giấy chấp nhận định cư tại Quebec.
Đương đơn chương trình đầu tư định cư Quebec được yêu cầu nộp các tài liệu dưới đây.
Các mẫu đơn, tờ khai, văn bản thỏa thuận đầu tư và phụ lục phải có chữ ký tươi của đương đơn và các bên liên quan.

Phần 1 – Hồ sơ xin định cư tại Quebec bao gồm những giấy tờ sau :

 

Phần 2 - Giấy uỷ quyền

 

 

Phần 3 – Hồ sơ căn cước và hộ tịch

 

 

Phần 4 - Tiêu chí lựa chọn các văn bản:

 

 

Phần 5 – Hồ sơ chứng minh tài sản của đương đơn chính và người hôn phối:

 

 

Phần 6 – Hồ sơ xác nhận kinh nghiệm quản lý

 

 

Phần 7 – Hồ sơ của đương đơn chính hoặc người hôn phối:

 

 

Phần 8 – Hồ sơ tài sản thừa kế, trao tặng


Đối với tài sản trao tặng, đương đơn cần nộp giấy tờ nhân thân, tài liệu chứng minh khả năng tài chính của người tặng cũng như nguồn gốc hợp pháp của tài sản liên quan. (bản photocopy)


Ngoài ra, các giấy tờ trên còn được kèm theo tài liệu xác nhận chuyển trao tài sản liên quan, ví dụ như chứng thư hoặc chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng (bản photocopy)


Đối với tài sản thừa kế, hồ sơ bao gồm giấy chứng tử, bản di chúc hoặc phán quyết của tòa án đối với tài sản liên quan. Đương đơn cần nộp thêm chứng từ xác nhận việc chuyển tiền hoặc tài sản cho người thừa kế. (bản photocopy).


Hồ sơ chương trình đầu tư định cư Quebec bao gồm rất nhiều các loại giấy tờ và tài liệu. Vì vậy, vai trò của luật sư là hỗ trợ khách hàng để tập hợp tất cả các tài liệu cần thiết theo phương châm dễ dàng nhất có thể. Văn phòng luật của chúng tôi luôn cam kết đảm bảo cho sự thành công của khách hàng và sẽ hỗ trợ họ một cách cụ thể tại mỗi giai đoạn trong suốt quá trình nộp hồ sơ theo diện đầu tư định cư.

Tài liệu chương trình cho QIIP Giấy Tờ Cần Thiết
Nhận Link Download