Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Quy Trình Thực Hiện Chương Trình Định Cư Đầu Tư Quebec

 

Chương trình định cư đầu tư Quebec (QIIP) bao gồm 14 giai đoạn khác nhau. Thời gian cần thiết để thực hiện tiến trình trên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là phụ thuộc vào số lượng hồ sơ thực tế nộp vào chương trình này tại mỗi khu vực địa lý.

Bước 1

Luật sư sẽ làm việc cùng với khách hàng để chuẩn bị các tài liệu sau theo yêu cầu của Chương trình đầu tư định cư Quebec:

 

 

Bước 2


Trong trường hợp giấy tờ tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, văn phòng luật sẽ hỗ trợ khách hàng tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp. Chúng tôi xin lưu ý rằng cơ quan di trú Canada sẽ chỉ chấp nhận bản dịch công chứng được người biên dịch ký tên hoặc đóng dấu với các thông tin có thể kiểm chứng từ phía Canada. Ngoài ra, bản dịch sẽ không có giá trị pháp lý nếu như không được đính kèm bản tuyên thệ của người dịch với sự chứng thực của công chức viên, xác nhận tính xác thực của bản dịch so với văn bản gốc.

 

Bước 3

Luật sư hỗ trợ khách hàng tập hợp các tài liệu
liên quan và hoàn tất thủ tục khai hồ sơ theo diện đầu tư theo quy định của Canada.

 

Bước 4

Khách hàng kiểm tra lại tất cả giấy tờ và ký vào hồ sơ xin định cư cũng như làm thủ tục uỷ quyền cho văn phòng luật sư đại diện cho mình liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại Canada.

 

Bước 5

Luật sư tiến hành nộp hồ sơ với đầy đủ chữ ký của các bên và mọi giấy tờ liên quan cho Cơ quan Nhập cư Quebec. Lệ phí xét duyệt hồ sơ định cư của chính phủ Quebec là 15,000 đô la Canada. Số tiền này được trả theo hình thức ủy nhiệm chi thông qua Canada Post hoặc hối phiếu được ngân hàng có chi nhánh tại Canada phát hành.

 

Bước 6

Hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ sẽ được trả về cho đương đơn. Hồ sơ hợp lệ sẽ được xếp vào danh mục chờ xử lý. Đương đơn sẽ nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền.

 

Bước 7

Cơ quan Nhập cư Quebec kiểm tra hồ sơ để đảm bảo khách hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình định cư Canada theo diện đầu tư bao gồm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và tài sản hợp pháp của đương đơn.

 

Bước 8

Đương đơn đáp ứng được các tiêu chí của Chương trình đầu tư định cư sẽ được mời tham gia phỏng vấn riêng với chuyên viên di trú của chính quyền Quebec. Trong thời hạn mười ngày làm việc chờ phỏng vấn, đương đơn phải cập nhật biểu mẫu hồ sơ và giấy tờ liên quan cho Cơ quan nhập cư Quebec, cùng với các tài liệu bổ sung khác có thể hỗ trợ hồ sơ xin định cư. Luật sư sẽ phối hợp chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo các tài liệu cập nhật phản ánh chính xác tình hình tài chính hiện tại của khách hàng. Luật sư cũng sẽ đích thân hỗ trợ đương đơn chuẩn bị phỏng vấn, bao gồm các buổi tư vấn riêng trực tiếp. Nếu cần thiết, khách hàng sẽ nhận được sự trợ giúp của một phiên dịch nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này. Xin lưu ý: trong một số trường hợp, đương đơn có thể được miễn phỏng vấn với cơ quan di trú. Đối với trường hợp như vậy, khách hàng sẽ nhận được một thông báo chính thức được miễn phỏng vấn từ phía cơ quan có thẩm quyền.

 

Bước 9

Sau khi buổi phỏng vấn thành công kết thúc tốt đẹp, chuyên viên di trú tỉnh Quebec sẽ gửi thư chính thức chấp nhận hồ sơ của khách hàng về mặt nguyên tắc và hướng dẫn thủ tục đầu tư.

 

Bước 10

Khách hàng có tối đa 110 ngày để chuyển khoản tiền đầu tư trị giá 800.000 đô la Canada. Đương đơn chuyển tiền đầu tư thông qua đơn vị trung gian tài chính được Chương trình đầu tư Quebec ủy quyền. Nếu lựa chọn hình thức vay vốn, đương đơn chỉ phải chuyển 220.000 đô la Canada.

 

Bước 11

Sau khi nhận được khoản tiền đầu tư 800.000 đô la Canada, Cơ quan di trú Quebec sẽ chính thức cấp "giấy chấp nhận định cư tại Quebec" hay còn gọi là CSQ (viết tắt theo tiếng Pháp). Việc cấp giấy CSQ đồng nghĩa với việc đương đơn được chấp thuận định cư ở cấp tỉnh bang. Lúc này Hồ sơ của khách hàng sau đó sẽ được chuyển sang cho Trung tâm tiếp nhận hồ sơ di trú và quốc tịch Canada để xử lý ở cấp liên bang. Khách hàng đóng lệ phí hồ sơ cho cơ quan liên bang tại thời điểm này.

 

Bước 12

Sau khi cơ quan cấp thị thực định cư Canada hoàn tất thủ tục đánh giá hồ sơ xin định cư, đương đơn sẽ nhận được thông báo về thủ tục kiểm tra y tế. Lúc này, đương đơn cũng như các thành viên gia đình đi cùng, phải đi kiểm tra y tế tại trung tâm y tế do Bộ định cư và quốc tịch Canada chỉ định.

 

Bước 13

Sau khi nhân viên di trú liên bang nhận được kết quả kiểm tra y tế, đương đơn và người thân gia đình sẽ được thông báo cấp thị thực định cư tại Canada theo diện đầu tư. Tại thời điểm này, những người có tên trên hồ sơ định cư sẽ được yêu cầu nộp hộ chiếu để cấp thị thực. Đồng thời, đương đơn sẽ nộp lệ phí xin cấp thẻ thường trú nhân cho bản thân và người thân trong gia đình.

 

Bước 14

Thị thực định cư tại Canada theo diện đầu tư được cấp cho đương đơn và các thành viên trong gia đình đi kèm. Thị thực này quy định rõ ngày hết hạn, đó là thời hạn cuối cùng để đương đơn có thể nhập cảnh vào Canada dưới dạng thường trú nhân. Sau khi đến Canada, những cá nhân liên quan sẽ được cấp thẻ thường trú nhân, cho phép người sử dụng có thể tự do xuất nhập cảnh vào lãnh thổ Canada một cách hợp pháp.

 

Tài liệu chương trình cho Quy Trình Thực Hiện Chương Trình Định Cư
Nhận Link Download