Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Chính Sách Thuế 

 

Rất nhiều cá nhân nước ngoài như doanh nhân, chuyên gia, người hưu trí và người sở hữu nhiều tài sản có thể hoạch định công việc kinh doanh của mình để tận dụng chính sách miễn thuế thu nhập với quy chế « lưu trú không thường xuyên » tại Bồ Đào Nha. Ngoài ra, họ cũng có thể không phải chịu thuế đối với tài sản hoặc đối với tài sản thừa kế do người thân trao tặng.


Thuế đối Với Cá Nhân Lưu Trú Không Thường Xuyên 

Những quy định thuế đối với người nước ngoài thuộc diện này được quy định như sau:

Nếu như nghề nghiệp của đương đơn thuộc lĩnh vực được phép hành nghề (xem ở phần sau) tại Bồ Đào Nha, các nguồn thu nhập từ hoạt động tự doanh hoặc kinh doanh tự do sẽ phải chịu mức thuế suất 20%. Đối với các khoản thu nhập khác phát sinh tại quốc gia này, mức thuế suất sẽ được áp dụng tương tự như đối với công dân bản địa. Việc tính thuế được dựa trên tất cả nguồn thu nhập, kể cả các khoản miễn thuế. Cá nhân phải chịu thuế phụ trội 3,5% nếu tổng thu nhập chịu thuế (tùy thuộc vào thuế suất lũy tiến hoặc cố định) vượt mức lương tối thiểu 7070  euro/năm.

 

Bồ Đào Nha không đánh thuế đối với tài sản hoặc cổ phiếu. Ngoài ra, tài sản thừa kế hoặc quà tặng cho người phối ngẫu, con cháu đều được miễn thuế thu nhập cá nhân. Thừa kế tài sản từ các cá nhân khác được miễn thuế theo quy định của từng địa phương hoặc chịu mức thuế suất 10%.

 

Áp Dụng Hiệp định Tránh đánh Thuế Hai Lần 

Điểm quan trọng nhất của hiệp định này cho phép cá nhân liên quan chỉ phải chịu thuế một lần duy nhất tại quốc gia nơi mà thu nhập phát sinh. (Hiện nay, Bồ Đào Nha đã ký hiệp định trên với 71 quốc gia). Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nước tránh sử dụng biện pháp này để tăng cường thu hút nguồn đầu tư nước ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hầu hết các nguồn thu nhập của cá nhân lưu trú không thường xuyên sẽ không phải chịu thuế tại Bồ Đào Nha vì những khoản thu nhập trên có thể bị đánh thuế tại quốc gia khác.

 

Có thể lấy ví dụ về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Anh và Bồ Đào Nha đối với một cá nhân cư trú tại Bồ Đào Nha nhưng có nguồn thu nhập từ Anh. Trong trường hợp này, chính quyền Anh có thẩm quyền như sau :


Tóm lại, nếu quý vị nhận được lợi tức, tiền bản quyền hoặc thu nhập (nếu có "cơ sở kinh doanh cố định" tại Anh) từ một công ty tại Anh, các khoản thu nhập trên sẽ phải chịu thuế tại quốc gia này trên cơ sở Thỏa thuận song phương. Có thể trên thực tế, khoản tiền trên sẽ không bị đánh thuế tại Anh, quý vị cũng vẫn được miễn thuế tại Bồ Đào Nha với quy chế "lưu trú không thường xuyên".

 


Đối với lợi nhuận tài sản đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý kỹ hơn. Theo Điều 13, việc áp dụng quy định tránh đánh thuế hai lần có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình tài sản (bất động sản hay động sản). Ở Bồ Đào Nha, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài có thể được miễn thuế thu nhập nếu như cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế tại quốc gia mà bất động sản liên quan tọa lạc. Lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng các loại tài sản khác (đặc biệt là chứng khoán) đều phải chịu thuế nếu như người thụ hưởng cư trú dài hạn tại quốc gia này. Lợi nhuận thu được từ chứng khoán sẽ phải chịu mức thuế suất 28%. Vì vậy, trước khi xin cấp quy chế "lưu trú không thường xuyên" tại Bồ Đào Nha, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

 


Tuy nhiên, đây chỉ là một cách tiếp cận đơn giản và phiến diện. Tốt hơn hết, quý vị nên gặp gỡ chuyên gia thuế để dự phòng trước mọi khả năng có thể xảy ra. 

Tài liệu chương trình cho Chính Sách Thuế
Nhận Link Download