Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Tiêu Chuẩn Sức Khỏe

 

Đương đơn dù đã hội tụ đủ điều kiện tham gia chương trình định cư Canada vẫn có thể bị từ chối thị thực nhập cảnh trong trường hợp đương đơn hoặc các thành viên trong gia đình của mình không đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe. 


Đương đơn có thể bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vì một số bệnh lý bị đánh giá gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng hoặc làm gia tăng “nhu cầu quá mức" (tức là làm tăng thêm gánh nặng) cho hệ thống y tế và an sinh xã hội của Canada. Tuy nhiên, nguy cơ “gia tăng gánh nặng cho hệ thống y tế và an sinh xã hội” có thể được đặc cách xem xét trong trường hợp đoàn tụ gia đình hoặc nuôi con nuôi.


Tuy nhiên, chính sách của chính phủ Canada đối với những đương đơn xin định cư bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần hoặc thể chất đang dần thay đổi. Gần đây, Tòa án tối cao Canada đã xem xét lại khái niệm "nhu cầu quá mức" và cho rằng Cơ quan di trú Canada đã sai lầm khi từ chối cấp thị thực nhập cư vì lý do sức khỏe mà không xem xét đến những nguồn lực gia đình tự có để chi trả các dịch vụ y tế và xã hội.

 

Trong một vài trường hợp, đương đơn không đáp ứng được các tiêu chuẩn y tế của Canada vẫn có thể được cấp giấy phép cư trú tạm thời.

 

Câu Hỏi Thường Gặp đối Với Quy Trình Kiểm Tra Sức Khỏe


1. Tôi có cần phải đi kiểm tra sức khỏe ?


Tất cả các đương đơn xin thị thực nhập cảnh vào Canada đều được yêu cầu kiểm tra sức khỏe. 
Mục đích của việc khám sức khỏe là để phòng ngừa những nguy cơ có hại đối với sức khỏe cộng đồng hoặc gia tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và an sinh xã hội của Canada.
Quá trình kiểm tra sức khỏe sẽ bao gồm việc khám tổng quát và thực hiện các xét nghiệm thông thường như thử máu, thử nước tiểu và chụp X-quang.


2. Kết quả kiểm tra y tế có giá trị trong bao lâu ?

Kết quả kiểm tra y tế có giá trị trong vòng một năm kể từ thời điểm tiến hành khám sức khỏe. Đương đơn bắt buộc phải thực hiện một cuộc kiểm tra mới, nếu vẫn chưa được cấp thị thực trong vòng một năm kể từ thời điểm tiến hành kiểm tra y tế. 

 

3. Đơn xin định cư của tôi có thể bị từ chối trong trường hợp tôi gặp một số vấn đề bất thường về sức khỏe ?


Mỗi hồ sơ y tế đều được kiểm tra và đánh giá cẩn thận, dựa trên tiền sử bệnh án. Vì vậy, đơn xin định cư có thể bị từ chối trong trường hợp sức khỏe của đương đơn được xác định có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng hoặc tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và an sinh xã hội của Canada.

 

4. Điều kiện sức khỏe như thế nào thì bị từ chối cấp thị thực định cư vào Canada ?

Đương đơn xin định cư và các thành viên trong gia đình của mình (dù là người phụ thuộc hay không phụ thuộc) có thể bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh trong hai trường hợp sau:

Bị coi là mối đe dọa đối với sức khỏe của cộng đồng hoặc có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và an sinh xã hội của Canada.

 

5. Những người phụ thuộc trong gia đình gặp vấn đề sức khỏe có thể được đặc cách xem xét khi cấp thị thực ?


Những người phụ thuộc trong gia đình có vấn đề sức khỏe sẽ được đặc cách xem xét cấp thị thực trong khuôn khổ chương trình đoàn tụ gia đình đối với trường hợp bảo lãnh cho vợ/chồng hoặc
 trẻ em phụ thuộc.

 

6. Trong trường hợp mang thai, tôi vẫn phải kiểm tra sức khỏe ?

Để đảm bảo an toàn cho thai nhi, phụ nữ đang mang thai được miễn chụp X-quang. Sau khi sinh, sản phụ và bé sơ sinh đều phải khám sức khỏe theo đúng thủ tục. 

 

7. Những người phụ thuộc của tôi có được phép khám sức khỏe tại một quốc gia khác ? 


Thủ tục khám sức khỏe được chấp thuận tiến hành trên phạm vi toàn cầu nhưng phải do những phòng khám y tế được chỉ định thực hiện. Ở khắp mọi nơi, văn phòng cấp thị thực Canada đều duy trì sự liên kết chặt trẽ với các cơ sở y tế chỉ định tại địa phương.


8. Những người phụ thuộc không đi chung với tôi có bắt buộc kiểm tra sức khỏe?

Tất cả thành viên trong gia đình của đương đơn (dù thuộc diện người phụ thuộc hay không phụ thuộc) đều phải hoàn tất quy trình kiểm tra sức khỏe. Trong một vài trường hợp, thành viên không phụ thuộc không muốn hoặc không thể thực hiện được quy trình này thì có thể được miễn trừ. Tuy nhiên, thành viên trên sẽ không được xem xét cấp thị thực trong trường hợp nộp đơn định cư theo chương trình đoàn tụ gia đình.

 

9. Tôi mới vừa khám sức khỏe để xin thị thực Canada loại ngắn hạn /giấy phép làm việc/du học. Liệu tôi có phải thực hiện thêm thủ tục kiểm tra y tế để hoàn thiện hồ sơ xin thị thực định cư ?

Có, quý vị vẫn sẽ phải thực hiện thủ tục kiểm tra y tế theo như quy định.

Tài liệu chương trình cho Tiêu Chuẩn Sức Khỏe
Nhận Link Download