Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Yêu Cầu Tiếng Pháp


Để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ, đương đơn phải chứng minh trình độ Pháp ngữ nếu như mong muốn đạt nhiều lợi thế xét duyệt hồ sơ.

Trình độ Pháp ngữ có thể được đánh giá thông qua các kỳ thi ngôn ngữ được tổ chức chính thức hàng năm.

Dưới đây là những chứng chỉ tiếng Pháp được chương trình định cư Quebec chấp nhận: 

 

Chứng Chỉ Trình độ Tiếng Pháp TEF 

TEF là một bài kiểm tra được sử dụng để đánh giá kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt của những người sử dụng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Chứng chỉ ngôn ngữ này được Cơ quan nhập cư Quebec chấp nhận và đồng thời cũng là chứng chỉ tiếng Pháp duy nhất được chương trình lao động trình độ cao của Canada thừa nhận.

Bài kiểm tra TEF bao gồm những phần thi nào?

Bài thi TEF sẽ đánh giá 4 kỹ năng: đọc, nghe, nói, viết.

 

Chứng Chỉ Trình độ Tiếng Pháp TEFaQ


TEFaQ là một bài kiểm tra tiếng Pháp của tỉnh Quebec, được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của những đương đơn mong muốn đến định cư tại tỉnh Quebec. Tất nhiên, đương đơn vẫn có thể sử dụng chứng chỉ TEF hoặc bất kỳ chứng chỉ tiếng Pháp nào khác được chính phủ Quebec công nhận.

 

 

Những câu hỏi thường gặp đối với TEF/TEFaQ

 

1.    Tôi có cần thi lấy chứng chỉ TEF hoặc TEFaQ ? 

Tất cả các đương đơn đều phải chứng minh khả năng tiếng Pháp khi nộp hồ sơ định cư theo chương trình lao động chất lượng cao của tỉnh Quebec. Đương đơn có thể sử dụng chứng chỉ TEF/TEFaQ hoặc bất kỳ chứng chỉ tiếng Pháp nào khác được chính phủ Quebec công nhận.


2. Hình thức đánh giá sẽ đòi hỏi những kỹ năng gì đối với đương đơn định cư Quebec?

Bài thi sẽ phải bao gồm hai phần đánh giá kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt (nghe và nói). Phần thi viết và đọc được miễn.

 

3. Lệ phí thi chứng chỉ TEF/TEFaQ là bao nhiêu?

Lệ phí thi chứng chỉ tùy thuộc vào quy định của trung tâm khảo thí được cấp phép. Thí sinh cần liên hệ với các trung tâm để biết rõ thêm thông tin.

 

4. Thời gian kéo dài bao lâu?
Đối với bài kiểm tra TEF, thời gian thi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút. Đối với bài kiểm tra TEFaQ, thời gian kéo dài 75 phút.

 

5. Bao lâu sau khi thi, tôi được biết kết quả?
Thí sinh sẽ biết kết quả trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuần sau kỳ thi.

 

6. Nếu không hài lòng với kết quả thi, tôi có thể đăng ký tham dự kỳ thi khác?
Thí sinh có thể đăng ký tham dự thi nếu thấy cần thiết tuy nhiên khoảng cách giữa hai kỳ thi là ba tháng. 

 

7. Chứng chỉ TEF/TEFaQ có giá trị trong bao lâu?
Chứng chỉ TEF/TEFaQ có giá trị trong thời hạn 1 năm tính từ thời điểm thi.

 

Chứng Chỉ Trình độ Tiếng Pháp TCF 

TCF là một bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp cơ bản được sử dụng để đánh giá kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt của những người sử dụng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Mọi thí sinh sẽ nhận được đánh giá và xếp loại theo sáu cấp độ, từ A1 đến C2. Chứng chỉ TCF được chấp nhận khi nộp hồ sơ định cư tại tỉnh Quebec.

Bài kiểm tra TCF bao gồm những phần thi nào?

Bài thi TCF sẽ đánh giá 4 kỹ năng: đọc, nghe, nói, viết.

 

Chứng Chỉ Trình độ Tiếng Pháp Cơ Bản Quebec (TCFQ)

TCFQ là một bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp cơ bản của tỉnh Quebec, được sử dụng riêng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của những đương đơn mong muốn định cư tại tỉnh Quebec. Tuy vậy, đương đơn vẫn có thể sử dụng chứng chỉ TCF hoặc bất kỳ chứng chỉ tiếng Pháp nào khác được chính phủ Quebec công nhận.

 

Những câu hỏi thường gặp đối với TCF/TCFQ

 

1.    Tôi có cần thi lấy chứng chỉ TCF/TCFQ ? 
Tất cả các đương đơn đều phải chứng minh khả năng tiếng Pháp khi nộp hồ sơ định cư theo chương trình lao động chất lượng cao của tỉnh Quebec. Đương đơn có thể sử dụng chứng chỉ TCF/TCFQ hoặc bất kỳ chứng chỉ tiếng Pháp nào khác được chính phủ Quebec công nhận.


2. Hình thức đánh giá sẽ đòi hỏi những kỹ năng gì đối với đương đơn định cư Quebec?
Bài thi sẽ phải bao gồm hai phần đánh giá kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt (nghe và nói). Phần thi viết và đọc được miễn.


3. Lệ phí thi chứng chỉ TCF/TCFQ là bao nhiêu?
Lệ phí thi chứng chỉ tùy thuộc vào quy định của trung tâm khảo thí được cấp phép. Thí sinh cần liên hệ với các trung tâm để biết rõ thêm thông tin.

 

4. Thời gian thi kéo dài bao lâu?
Đối với bài kiểm tra TCF, thời gian thi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút. Nếu thí sinh tham gia những phần thi khác do họ lựa chọn, thời gian thi kéo dài 2 giờ. Đối với bài kiểm tra TCFQ, thời gian kéo dài 45 phút.

 

5. Bao lâu sau khi thi, tôi được biết kết quả?
Thí sinh sẽ biết kết quả trong khoảng thời gian từ 3 tuần sau kỳ thi.

 

6. Nếu không hài lòng với kết quả thi, tôi có thể đăng ký tham dự kỳ thi khác?
Thí sinh có thể đăng ký tham dự thi nếu thấy cần thiết tuy nhiên khoảng cách giữa hai kỳ thi là 60 ngày. 

 

7. Chứng chỉ TCF/TCFQ có giá trị trong bao lâu?
Chứng chỉ TCF/TCFQ có giá trị trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm thi.

 

Văn Bằng DELF/DALF 

Văn bằng DELF (Tiếng Pháp cơ sở) và văn bằng DALF (Tiếng Pháp chuyên sâu) là các văn bằng chính thức đánh giá trình độ tiếng Pháp của người nước ngoài do Bộ giáo dục Quốc gia Pháp cấp, với 6 cấp độ theo Khung tham chiếu về chuẩn ngôn ngữ. 

Sự khác biệt giữa văn bằng DELF và văn bằng DALF ? 

Văn bằng DELF tương thích với 4 trình độ kỹ năng: A1 và A2 (trình độ giao tiếp sơ cấp), B1 và B2 (trình độ trung cấp và độc lập). Văn bằng DALF bao gồm 2 cấp độ C1 và C2 (trình độ giao tiếp tự chủ, ở trình độ cao). Các văn bằng trên độc lập với nhau, thí sinh chỉ cần đăng ký thi để lấy văn bằng tương ứng với trình độ thực tế của mình. Mỗi văn bằng đều được đánh giá dựa trên 4 kỹ năng chính (nghe, nói, đọc, viết). Chương trình Định cư Quebec chỉ cần xem xét 2 kỹ năng (nghe và nói) đối với những đương đơn có văn bằng DELF/DALF. 

Cấu trúc bài thi DELF/DALF bao gồm những hợp phần nào?

Kỹ năng nghe

A1 – Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi về những chủ đề cuộc sống thường ngày (20 phút)
A2 - Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi về những chủ đề cuộc sống thường ngày (25 phút)
B1 - Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi về những chủ đề cuộc sống thường ngày (25 phút)
B2 - Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi về những chủ đề chuyên sâu (30 phút)
C1 - Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi về những chủ đề chuyên sâu (40 phút)

Kỹ năng nói

A1 - Ba phần thi bao gồm một cuộc hội thoại có định hướng với giám khảo, thực hiện trao đổi thông tin và đóng vai giả định (5 - 7 phút) 

A2 - Ba phần thi bao gồm một cuộc hội thoại có định hướng với giám khảo, thực hiện trao đổi thông tin và đóng vai giả định (6 - 8 phút) 

B1 - Ba phần thi bao gồm một cuộc hội thoại có định hướng với giám khảo, một bài tập tương tác, và phần thảo luận về một tài liệu được cung cấp (15 phút) 

B2 - Thí sinh nêu ý kiến và bảo vệ quan điểm của mình, dựa trên một tài liệu ngắn được cung cấp (20 phút)
C1 – Thí sinh trình bày tóm tắt với giám khảo về nội dung những bài viết được cung cấp (30 phút)


Tổng hợp kỹ năng nghe và nói 

C2 – Bao gồm 3 phần :


Những câu hỏi thường gặp đối với DELF/DALF

 

1.    Tôi có cần thi lấy văn bằng DELF/DALF? 
Tất cả các đương đơn đều phải chứng minh khả năng tiếng Pháp khi nộp hồ sơ định cư theo chương trình lao động chất lượng cao của tỉnh Quebec. Đương đơn có thể sử dụng văn bằng DELF/DALF hoặc bất kỳ chứng chỉ tiếng Pháp nào khác được chính phủ Quebec công nhận.

 

2. Yêu cầu cụ thể đối với từng văn bằng ra sao?

 

3. Lệ phí thi văn bằng DELF/DALF là bao nhiêu?
Lệ phí thi chứng chỉ tùy thuộc vào quy định của trung tâm khảo thí được cấp phép. Thí sinh cần liên hệ với các trung tâm để biết rõ thêm thông tin.

 

4. Thời gian thi kéo dài bao lâu?
Tùy vào từng cấp độ đăng ký, thời gian thi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút đến 4 giờ. 


5. Bao lâu sau khi thi, tôi được biết kết quả?
Thí sinh sẽ biết kết quả trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng sau kỳ thi.


6. Nếu không hài lòng với kết quả thi, tôi có thể đăng ký tham dự kỳ thi khác?
Thí sinh có thể đăng ký tham dự thi tùy theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên thí sinh không thể đăng ký vào cấp độ mà mình đã có văn bằng, trừ khi thí sinh quyết định ký giấy hủy văn bằng của mình trước kỳ sát hạch mới. Nếu thí sinh không vượt qua được kỳ kiểm tra lần thứ hai, văn bằng đầu tiên sẽ không còn giá trị.

7. Văn bằng DELF/DALF có giá trị trong bao lâu?
Văn bằng DELF/DALF có giá trị vĩnh viễn. Tuy nhiên, chương trình nhập cư Quebec chỉ xem xét văn bằng có giá trị 2 năm tính từ thời điểm thi.

Tài liệu chương trình cho Yêu Cầu Tiếng Pháp
Nhận Link Download