Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Lệ Phí & Thuế Giao Dịch Nhà đất 


Lệ Phí Xin Giấy Phép 

Nhà đầu tư nước ngoài phải nộp 233 euro tiền phí cấp giấy phép đầu tư bất động sản.


Tiền đặt Cọc

Người mua nhà phải nộp tiền đặt cọc tương đương với 10% tổng giá trị giao dịch ngay khi bản cam kết sơ bộ (Konvenju) được ký kết. Tiền đặt cọc thể hiện cho nguyện vọng chung giữa người bán và người mua khi tham gia vào giao dịch chuyển nhượng. 

 

Thuế Trước Bạ 

Người mua nhà phải đóng thuế trước bạ là 3,5% nếu giá trị hợp đồng chuyển nhượng bất động sản dưới mức 150 000 euro hoặc 5% nếu giá trị hợp đồng trên 150 000 euro.


Lệ Phí đăng Ký Quyền Sở Hữu 

Người mua nhà sẽ phải trả lệ phí đăng ký quyền sở hữu khi ký kết hợp đồng mua bán. Khoản tiền này tương đương với một năm tiền thuế đất. 

 

Lệ Phí Công Chứng

Tại Malta, công chứng viên là công  chức có thẩm quyền, được người mua nhà ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp của tài sản giao dịch cũng như của hoạt động chuyển nhượng tài sản liên quan. Lệ phí công chứng bằng 1% tổng giá trị giao dịch hợp đồng. Mức phí có thể tăng lên nếu hồ sơ pháp lý của bất động sản cần nghiên cứu kỹ hơn.


Phí Môi Giới

Cần phải xác định rõ ai sẽ là người thanh toán phí môi giới: bên mua hoặc bên bán nhà. Đây chính là điểm không rõ ràng trong thị trường bất động sản. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, người bán nhà phải trả tiền hoa hồng (5%) cho nhà môi giới. Một số người cho rằng nếu người bán trả tiền hoa hồng, người môi giới sẽ đứng về phía họ hoặc ngược lại. Vì vậy đôi khi, cả bên bán và bên mua cùng chia sẻ tiền phí môi giới.  Quý vị nên hỏi trước nhân viên môi giới và cẩn trọng khi ký hợp đồng dịch vụ.

 

Tài liệu chương trình cho Lệ Phí & Thuế Giao Dịch Nhà đất
Nhận Link Download