Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!


VISA FREE COUNTRIES

142

POPULATION

34,834,841

GDP

43,100 USD


LOCATION

Northern North America

CAPITAL

Ottawa

LANGUAGE

English, French

RELIGION

Catholic, Protestant

GOVERNMENT TYPE

Parliamentary Democracy

CURRENCY

Canadian Dollar (CAN)

 

Chương trình định cư diện Lao động tay nghề Liên bang (Express Entry)

 

Tổng quan

 

Từ tháng 1 năm 2015, người lao động nước ngoài tay nghề cao muốn xin định cư tại Canada phải nộp hồ sơ định cư trên hệ thống trực tuyến (Express Entry). Đây là hệ thống quản lý và tính điểm hồ sơ định cư, được áp dụng cho các chương trình sau: chương trình định cư lao động kỹ năng tay nghề liên bang (FSW); chương trình định cư lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC); chương trình định cư lao động có tay nghề chuyên muôn liên bang (FST). Hồ sơ của ứng viên chương trình FSW sẽ được đánh giá dựa trên khả năng đóng góp cho nền kinh tế Canada một khi định cư tại quốc gia này.


Tại sao lựa chọn Chương trình định cư diện lao động tay nghề Liên bang?

 

Yêu cầu cơ bản 

           - Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học hoặc trình độ tương đương tại Canada
           - Nếu học tập bên ngoài Canada, ứng viên cần có bằng cấp hoặc chứng chỉ học nghề xác nhận thời gian học tập hoặc đào tạo tại một cơ sở giáo dục hợp pháp. Chứng chỉ này cần phải được thẩm định thông qua một tổ chức đánh giá, được Bộ Di trú và quốc tịch Canada công nhận. Đơn vị này sẽ xác nhận xem loại bằng cấp nước ngoài của ứng viên có tương đương với hệ thống giáo dục của Canada hay không.

Sau khi hội tụ đủ được những điều kiện của chương trình, ứng viên sẽ mở được hồ sơ cá nhân trên hệ thống trực tuyến Express Entry. Hồ sơ sẽ được đưa vào vòng sơ loại cùng với các ứng viên khác. Các ứng viên sẽ được tính điểm và xếp hạng dựa trên  thang điểm trên hệ thống. Điểm số của người hôn phối cũng được tính trong hồ sơ của đương đơn chính. Các ứng viên đạt điểm số cao nhất sẽ nhận được thư mời nộp đơn xin định cư tại Canada

* *Các thủ tục nêu trên chỉ là một số thông tin cơ bản về điều kiện của chương trình. Đơn vị tư vấn pháp lý sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hoàn chỉnh và cụ thể hơn. 

Tài liệu chương trình cho Federal Skilled Worker
Nhận Link Download