Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Xếp Hạng Nền Kinh Tế

 

Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Năm 2015 

Theo bản báo cáo tự do kinh tế toàn cầu năm 2015 do Quỹ Heritage thực hiện, Cộng hòa Síp được xếp hạng thứ 40 trên tổng số 186 nền kinh tế quốc gia với 67,9 điểm và đứng thứ 20 trên 43 quốc gia trong khu vực Châu Âu.


Điểm số của Cộng hòa Síp tăng 0,3 điểm so với năm ngoái là nhờ vào những nỗ lực cải thiện về các chỉ số tự do trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tiền tệ; giúp quốc gia này bù lại sự thụt lùi về tự do trong lĩnh vực việc làm và phòng chống tham nhũng.


Chỉ số tự do kinh tế được xây dựng trên 10 tiêu chí đánh giá do Quỹ Heritage phối hợp với tờ báo kinh tế hàng đầu Wall Street Journal thực hiện. Bản báo cáo tự do kinh tế năm 2015 đánh giá và xếp hạng 186 nền kinh tế quốc gia trên toàn cầu dựa trên các yếu tố liên quan dưới góc độ tự do kinh tế như quy định luật pháp, can thiệp của chính phủ, hiệu quả của các cơ chế giám sát và độ mở của thị trường. Chỉ số trên đóng vai trò đánh giá mức độ tự do kinh tế trên toàn cầu.

 

Chỉ Số Cạnh Tranh Toàn Cầu

Theo báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2014 - 2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Cộng hòa Síp được xếp hạng 58/144. Vị trí của quốc gia này không thay đổi so với báo cáo 2013-2014.

Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu là bản tin được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hàng năm. Số đầu tiên được phát hành năm 1979. Báo cáo 2014-2015 đánh giá và xếp hạng 144 nền kinh tế lớn và mới nổi trên toàn cầu. Báo cáo này "nhằm đánh giá khả năng cung cấp mức độ thịnh vượng cao hay thấp đối với dân chúng ở mỗi quốc gia, dựa trên vào phương thức sử dụng nguồn lực sẵn có của quốc gia đó. Vì vậy, chỉ số cạnh tranh toàn cầu được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của thể chế, chính sách, những nhân tố tạo thành sự thịnh vượng của mỗi quốc gia.

 

Chỉ Số Phát Triển Con Người

Với chỉ số phát triển con người đạt mức 0,845 điểm, Síp được xếp hạng 32 trên tổng số 187 quốc gia theo Báo cáo toàn cầu về Phát triển Con người năm 2014. Vị trí này không thay đổi so với năm 2013.

Chỉ số phát triển con người được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí có thể định lượng được: cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh, tri thức, mức sống. Chính vì vậy, chỉ số này kết hợp được nhiều tiêu chí như tuổi thọ, sức khỏe, trình độ học vấn, tỉ lệ dân số biết chữ và thu nhập để có một cái nhìn toàn diện về sự phát triển của mỗi quốc gia thay vì chỉ dựa vào mức thu nhập thuần túy.

 

Tài liệu chương trình cho Xếp Hạng Nền Kinh Tế
Nhận Link Download