Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Thông Tin Hữu ích


Cổng thông tin quốc gia về định cư và nhập quốc tịch

www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup ?OpenForm&SectionId=citizen&CategoryId=Certific ates,%20Documents%20and%20Booklets&Selection Id=Naturalisation&print=0&lang=en

 

Luật quốc tịch Cộng hòa Síp

https://en.wikipedia.org/wiki/Cypriot_nationality_law

 

Quy trình nhập quốc tịch Síp cho nhà đầu tư nước ngoài

www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/1562764E412F 7B6DC2257B80005235CF


Cục đầu tư nước ngoài Cộng hòa Síp

www.cipa.org.cy

Tài liệu chương trình cho Thông Tin Hữu ích
Nhận Link Download