Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

 

Thông Tin Hữu ích


Cổng thông tin quốc gia về định cư và nhập quốc tịch

www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup ?OpenForm&SectionId=citizen&CategoryId=Certific ates,%20Documents%20and%20Booklets&Selection Id=Naturalisation&print=0&lang=en

 

Luật quốc tịch Cộng hòa Síp

https://en.wikipedia.org/wiki/Cypriot_nationality_law

 

Quy trình nhập quốc tịch Síp cho nhà đầu tư nước ngoài

www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/1562764E412F 7B6DC2257B80005235CF


Cục đầu tư nước ngoài Cộng hòa Síp

www.cipa.org.cy

Đăng Ký Nhận Bản Tin
Hãy đăng ký nhận bản tin để được cập nhật thông tin về chương trình định cư của CJ International Group Inc..


Tài liệu chương trình cho Thông Tin Hữu ích
Nhận Link Download